Trening loptice Training Club 40+** (72)

35,00 

Vrsta: ABS loptica sa 2*
Pakovanje: 72 komada

Kategorija:

Opis

ITTF-certifield ** TRENING loptica (ABS) sa šavom. Nema više nesigurnosti. Garancija dugotrajne visokokvalitetne loptice sa konzistentnim karakteristikama i značajno dužim vijekom postojanja u odnosu na raniju generaciju. U proizvodnji se koriste najupečatljivije metode selekcije kako bi se garantovala balasirana debljina zida loptice u razmjeru sa tvrdoćom koja rezultatira poboljšanjom izdržljivošću bez negativnih utjecaja na funkcije reprodukcije. Loptica je razvijena na osnovu usaglašene kontrole kvaliteta ITTF-a; ABS (acrylonitrile-butadience-styrene copolymer).

No more insecurity” ! Nema više nesigurnosti!